Ga naar content Ga naar navigatie

Privacyverklaring voor AutoOnderdelen-Direct.nl

De privacy van onze klanten staat bij ons voorop. Wij gaan van zelfsprekend zorgvuldig om met jouw gegevens en waaderen jouw vertrouwen. Voordat wij informatie verzamelen, die niet nodig is om het contract af te kunnen wikkelen, vragen wij jou als user vooraf altijd om toestemming. Deze toestemming kun jij altijd weer herroepen. Stuur in dit geval een e-mail naar AutoOnderdelen-Direct@delti.com.


Verantwoordelijkheid

Verantwoordelijk in de zin van het wet bescherming persoonsgegevens is Delticom AG, Brühlstraße 11, 30169 Hannover in Duitsland. Meer informatie vind jij ook in het Impressum.


Informatie over verzameling, verwerking en gebruik van persoonsgegevens

De informatie die wij van jou krijgen helpt ons het winkelen op onze site te verbeteren. Bovendien gebruiken wij de informatie voor het afwikkelen van het betaalproces, de bestelling, de levering en het aanbieden van verdere diensten. Jouw informatie geven wij door aan derden om het uitvoeren van leveringen en diensten mogelijk te maken. Verder gebruiken wij jouw informatie om met jou over jouw bestelling, producten, dienstverleningen en marketing-aanbiedingen (zie ook „communicatie via e-mail“) te communiceren als ook om onze database en de klantenaccount te actualiseren en te onderhouden. Bovendien gebruiken wij jouw gegevens om testberichten en klantbeoordelingen op AutoOnderdelen-direct.nl te publiceren en jou producten en diensten aan te bevelen, die bij jou wensen kunnen passen. Wij maken ook gebruik van jouw gegevens om misbruik te voorkomen.


Wij verzamelen de volgende gegevens:

Informatie, die jij aangeeft: wij slaan alle gegevens op, die jij op onze site aangeeft of op andere manier aan ons doorgeeft. Persoonlijke gegevens kunnen bijvoorbeeld zijn: voor- en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, rekeningnummer, creditcard gegevens enz.

Automatische informatie: als jij met ons contact opneemt ontvangen wij bepaalde gegevens die wij opslaan. Onder andere gebruiken wij – zoals andere onlineshops ook – zogenoemde „cookies“ waardoor wij informatie opvragen en opslaan als jij onze website opent. Er zijn bedrijven die software voor consumenten aanbieden, waardoor een website anoniem gebruikt kan worden. Wij wijzen jou erop, dat wij anonieme bezoekers van onze website helaas geen unieke aanbiedingen kunnen tonen. Gebruiksgegevens worden uitsluitend anoniem en gezameld opgeslagen. Wij berekenen bijvoorbeeld hoeveel kliks onze site heeft en van waar de bezoekers op onze site komen.

Communicatie via e-mail: om onze e-mails voor jouw interessanter te maken, analyseren wij welke e-mails je hebt geopent, in zo verre jouw computer dit ondersteunt. Aan het eind van iedere bestelling heb jij de kans om aan een enquête deel te nemen. Hier heb jij ook de mogelijkheid om toestemming voor onze nieuwsbrief te geven. Je kunt ook direct op onze site inschrijven voor onze nieuwsbrief. Indien jij geen e-mails wilt ontvangen (behalve de e-mails die voor de uitvoering van een bestelling noodzakelijk zijn) stuur dan een e-mail naar
AutoOnderdelen-Direct@delti.com.

Informatie via andere bronnen: de gegevens in jouw klantaccount omvatten soms ook informatie die wij uit andere bronnen ontvangen. Bijvoorbeeld kunnen dat informatie over factuur- en afleveradressen zijn, die wij door onze pakketdiensten en transportbedrijven hebben ontvangen. Wij gebruiken deze informatie om onze databases te updaten.
Om het bestellen in de toekomst voor jou te vereenvoudigen en een maximale veiligheid te kunnen bieden, slaan wij gedeeltelijk informatie over jouw bankrekening, gekozen betaalmethodes en kredietwaardigheids-informatie (Creditreform Boniversum GmbH, Hellersbergstr. 11, 41460 Neuss)  in jouw klantaccount op. Deze gegevens zorgen ervoor dat wij misbruik kunnen voorkomen. Bovendien kunnen wij jou hierdoor comfortabele betaalmogelijkheden aanbieden. Om de juistheid van de gegevens te waarborgen, behouden wij ons het recht voor door derden (bijv. kredietbeoordelaren) meer informatie op te vragen.


Wat is een „cookie“?

Cookies zijn kleine textbestanden, die een website door de browser op computer overdraagt. Aan de hand van een cookie herkend de webserver de computer als de site opnieuw opgeroepen wordt. Persoonlijke instellingen en voorkeuren zijn hierdoor meteen weer beschikbaar.
 
Functionele cookies: deze cookies zorgen voor een optimale werking van de webshop. Basis functies zoals bijvoorbeeld de winkelwagen en het betaalproces zijn eenvoudig en optimaal te gebruiken. Deze cookies slaan geen informatie over jou op, die voor marketingacties of statistische analyses gebruikt worden.

Performance cookies: via performance cookies worden anonieme statistische gegevens verzameld over hoe een website gebruikt wordt en waar fouten kunnen optreden. Deze gegevens worden door anonieme algemene informatie aangevuld, bijvoorbeeld demografische informatie. Door deze cookies kan de website-performance verbeterd en fouten en zwaktes opgespoord worden.

Advertising cookies: door middel van deze cookies kunnen wij advertenties en aanbiedingen tonen, die gebaseerd zijn op jouw interessen en voorkeuren.
De cookies worden vaak -na toestemming van de user- voor diverse marketing-doeleinden gebruikt en herkennen de user ook op andere websites weer.  Verder worden de cookies ook voor diensten van derden gebruikt en stellen gegevens ter beschikking, bijvoorbeeld via de „like-„ and „share“-button in social networks.
Wij gebruiken advertising cookies om off- en online reclame te kunnen analyseren en zo de website en het gemak voor gebruikers te verbeteren.
De hulp-functie in het menu van jouw webbrowser legt uit, hoe jij de instellingen in de browser kunt wijzigen om cookies (gedeeltelijk) niet meer te accepteren of helemaal te deactiveert.
Indien je de cookies hebt gedeactiveerd kunnen wij jou eventueel niet ons geheel aanbod laten zien. Voor sommige delticom-features zijn cookies noodzakelijk. Om op onze site technisch en persoonlijk best mogelijk te kunnen winkelen raden wij jou aan om de cookies te activeren.

Als je een openbare computer gebruikt waar cookies geactiveerd zijn, raden wij jou aan om volledig af te melden voordat je de computer verlaat.

Op het gebied van performance marketing werken wij samen met verschillende aanbieders (bijv. Commission Junction, Zanox, Webtrekk en Experian) die door cookies ook gegevens verzamelen. De gegevens worden uitsluitend anoniem gebruikt en kunnen niet met jouw persoonsgegeven gecombineerd worden.


Eenvoudig inkopen op AutoOnderdelen-Direct.nl

Jij hebt de mogelijkheid aan het eind van jouw bestelling een wachtwoord te kiezen. Met jouw e-mailadres en jouw gekozen wachtwoord kun jij achteraf onder „mijn account“ jouw bestellingen bekijken, volgen, wijzigen en direct contact met ons opnemen.
Verder heb jij de mogelijkheid via het e-mailadres en het wachtwoord in te loggen en jij hoeft jouw klantgegevens, zoals naam, adres bij de volgende bestellingen niet nog een keer in te typen. Jij kunt de bestellingen ook achteraf onder „mijn account“ wijzigen.
Geeft Delticom mijn gegevens door aan derden?
Informatie van onze klanten zijn heel belangrijk voor ons en helpen het aanbod te optimeren. Wij geven de ontvangen informatie uitsluitend in de beschreven mate door aan derden: 

Verbonden ondernemingen: Delticom geeft persoonsgebonden gegevens (en gebruikersgegevens) door aan dochterondernemingen en verbonden ondernemingen met het doel de opdracht uit te kunnen voeren. Deze bedrijven volgen richtlijnen, die de gegevens volgens onze privacyverklaring verzamelen, gebruiken en opslaan.


Dienstverlener:  wij  werken samen met andere bedrijven of personen die verschillende taken voor ons uitvoeren, bijvoorbeeld: pakketdiensten, postzendingen of e-mails, afwikkeling van betalingen (creditcard, automatisch incasso), beheer van klantgegevens, database-analyse, reclame en klantenservice.
Deze dienstverlener hebben inzicht in jouw persoonlijke gegevens, in zo verre dit voor het uitvoeren van de taak noodzakelijk is. Het is niet toegestaan dat de gegevens voor andere doeleinden gebruikt worden. Verder zijn zij verplicht om de gegevens conform onze privacyverklaring te gebruiken. Zonder jouw toestemming geven wij jouw gegevens niet door aan derden.

Promoties: jij heeft de mogelijkheid om in te schrijven voor onze AutoOnderdelen-direct.nl-nieuwsbrief. Indien jij de nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen kun jij altijd weer kostenloos afmelden via de link in iedere nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar
AutoOnderdelen-Direct@delti.com.
Aan het eind van ieder bestelling kun jij aan een enquête deelnemen en toestemming geven dat jouw gegevens voor marketingdoeleinden gebruikt mogen worden. Alleen als jij actief toestemming heeft gegeven worden jouw persoonlijke gegevens doorgegeven aan onze partners of zenden wij speciale aanbiedingen van andere bedrijven. De bedrijven ontvangen niet jouw naam, adres of andere informatie waardoor een identificatie mogelijk is.
De deelname aan de enquête en het doorgeven van de gegevens voor marketingdoeleinden zijn niet aan elkaar gekoppeld. Dat betekent dat jij de enquête kunt invullen zonder toestemming te geven voor het gebruik van marketingdoeleinden en anders om.
  
Bescherming van Delticom en derden: wij maken klantgegevens en persoonlijke gegevens bekend als wij wettelijk verplicht zijn of het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om de algemene voorwaarden, onze rechten of de rechten van derden te beschermen. Dit houdt ook een datentransfer met ondernemingen in, die op misbruik in het algemeen en misbruik van creditcard gegevens gespecialiseerd zijn. Wij benadrukken dat het doorgeven van gegevens voor commeciële doeleinden aan deze bedrijven niet plaats vindt in zo verre dit tegenstrijdig is met deze privacy verklaring.

Vrijwillig gegevens doorgeven:
na afronden van de bestelling kun jij vrijwillig aan een marketing-enquête deelnemen, waardoor wij de service voor jou in de toekomst willen verbeteren.


 
Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Om de veiligheid van onze klantgegevens best mogelijk te waarborgen maken wij gebruik van een aantal veiligheidsmaatregelen:

Om een veilige gegevensoverdracht te garanderen, gebruiken wij "SSL"-Software (Secure-Sockets-Layer). Deze software versleutelt de informatie die van jouw pc naar ons overgebracht wordt.

Tijdens het bevestigen van jouw bestelling overdragen wij niet jouw creditcardnummer.  Wij overdragen het creditcardnummer pas tijdens het afwikkelen van de bestelling aan het verantwoordelijke creditcard-bedrijf.

Wij gebruiken physieke, elektronische en procesgebonden veiligheidsmaatregelen om persoonsgegevens van onze klanten te verzamelen, op te slaan en te ontsluiten. Deze veiligheidsmaatregelen houden ook in, dat wij jouw incidenteel kunnen vragen jouw identiteit te bewijzen, voordat wij jou gegevens verder verwerken.

Voor jou is het belangijk zich tegen misbruik door onbevoegden te beschermen, die met jouw wachtwoord toegang proberen te krijgen op jouw computer.  Indien jij de computer met anderen deelt of een openbare computer gebruikt, raden wij jou aan om altijd volledig af te melden voordat je de computer verlaat.


Inlichting, wijziging, blokkeren en wissen van gegevens

Volgens het wet bescherming persoonsgegevens heb jij het recht op kosteloze inzage in de over jouw opgeslagen gegevens zoals het recht de gegevens te wijzigen, te blokkeren of te wissen. Onze contactgegevens vind jij onder “contact”.

Voor vragen rond de privacybescherming staat de Delticom jou graag ter beschikking. Stuur alsjeblieft een e-mail met een zo duidelijk mogelijk omschrijving van jouw wensen naar
AutoOnderdelen-Direct@delti.com. Wij zullen jouw e-mail bewerken en met jou contact opnemen.
Wij houden ons voor jou over wijzigingen en actualiseringen van onze richtlijnen te informeren. Wij raden jou aan onze website regelmatig te bezoeken om over eventuele wijzigingen op de hoogte te zijn.
Zover niet anders overeengekomen, is het gebruik van informatie over onze klanten en klantaccounts onderhevig aan deze privacyverklaring.


Bekijk hier onze algemene voorwaarden

Webtrekk

Wij maken gebruik van een bepaald programma om anoniem statistische gegevens te verzamelen en te analyseren. Het programma plaatst een cookie op jouw computer. Indien je dit niet wenst, kun je het programma deaktiveren. Hiervoor wordt een deaktiverings-cookie in jouw browser opgeslagen.

Wij hebben het verazmelen van jouw bezoek-gegevens gedeactiveerd. Als jij het deactiverings-cookie wist wordt jouw bezoek weer opgeslagen.

Optimizely

Om het winkelen op onze site steeds te verbeteren gebruiken wij Optimizely, om zogenoemde A/B-tests door te voeren. Je kunt de functie deactiveren door deze link te klikken.

CrazyEgg

Bovendien maken wij gebruik van CrazyEgg, om zogenoemde Heatmaps te kunnen maken. Hierdoor krijgen wir informatie over hoeveel bezoekers op welke elementen in de shop hebben geklikt. Jij kunt deze functie deactiveren, als je niet wilt, dat jouw gegevens anoniem opgeslagen worden: www.crazyegg.com/opt-out

Feedback